Problemer

sign up form

Hvilke problemer kan der opstå med pragtguramierne i akvariet?

Sygdomme

Jeg synes faktisk, at hvis man først får styr på det med vandkvaliteterne og med fodringen, så er pragtguramien ikke en fisk der er mange problemer med. Det er så sagt lidt med forbehold, fordi der er nogle lidt specielle problemer med dem alligevel. Men de fleste voksne fisk, som jeg har fået, enten købt i forretninger eller privat, er hvis de først har fået 'fodfæste' stabile og sunde, og jeg har kun sjældent haft sygdoms-problemer med dem.

Vi ved af erfaring, at der ved import af pragtguramier ofte er store tab forbundet med sygdomme, og jeg har også selv oplevet at fisk som jeg har fået gennem importør virkelig havde problemer, og simpelt hen døde mange af dem. Det som man ved er det største problem er odinium, eller relaterede sygdomme, svamp. Man kan forebygge dette og muligvis andre potentielle sygdoms-risici, ved at behandle sådanne fisk med spirohexol (eller andet medicin som har samme indholdsstoffer), - det er ihvertfald noget som 'professionelle' parosphromenus folk anbefaler, og siger har god virkning.

Problemet med pragtguramier og sygdom, synes jeg er, at det er så lille en fisk, at det kan faktisk være svært at få øje på at der er sygdom undervejs, det der sker er at fisken ikke viser sig i nogle dage ... og da det ikke er så usædvanligt for en pragtgurami, så når man ikke at opdage at den faktisk er væk fordi den er syg. Og ligepludselig synes man ikke man har set den i for mange dage, og så er den væk. Jeg har kun få gange fundet en død fisk, men flere gange oplevet at de bare var pist væk. Det var dog noget andet med de fisk jeg fik gennem en importør, de var klart syge. Dog overlevede der en lille flok, og dem har jeg stadig idag to år efter, og de yngler fint.

Ang. spirohexol - eller hexa-ex. (virksomt stof:2-Amino-5-Nitrothiazol) er det en medicin, som ikke egentlig bruges mod odinium, men mere mod bugvattersot, tror jeg), - men det er en erfaring at det har en gavnlig forebyggende virkning hos pragtguramier mht. odinium.


Fordøjelses-problemer.

Der er et problem med pragtguramier, som ind imellem rammer enkelte individer, - det er en fælles erfaring for de fleste som har mange pragtguramier. Årsagen er ret usikker, men der er formodentlig en ret stor sammenhæng med at vi ikke er istand til at sørge for foder som minder godt nok om det som pragtguramien spiser i naturen, - og de foderemner vi kan få dem til at tage, er måske så ensformige og ikke afvekslende nok, - og måske kommer vi til at skabe problemer for fiskens fordøjelsessystem. F.eks er en udelukkende brug af nyklækkede artemia ikke en god ting, - det er lidt under mistanke for at skabe problemer - det er en temlig kraftig og næringsholdig kost. Derfor er det vigtigt at man har så mange mulige foderemner som muligt, således at kosten kan blive varieret. Det som sker, hvis der opstår dette problem, er at de dør af noget som ligner en bugvatter-sot-lignende tilstand, uden at det er konstateret at det er det som det er. Og det er tilsyneladende ikke umiddelbart noget som smitter. Man kan se det på den døde fisk, ved at den er ligesom opsvulmet eller hævet omkring bugen, under hovedet. Der er ikke umiddelbart noget man kan gøre, hvis fisken viser disse symptomer, og ofte opdager man det ikke før det er for sent.

 

Indfangning

Det er et mareridt !!!

Så derfor lidt råd omkring dette. Grunden til at det er et mareridt, er jo selvfølgelig at man som regel har de små fisk i akvarier hvor de har masser af steder at gemme sig, - i et lyst salgsakvarie går det endda. Men en skræmt pragtgurami har ikke ret mange striber, - den bliver ret så brun og grå og forsvinder fuldstændigt under en lille bunke spagnumtrevler et sted på bunden, og den flytter sig ikke. Hvis den flytter sig er det i pludselige spjæt og flugt frem og tilbage og op og ned i akvariet. Og de kan såmænd godt springe, hvis det skulle være.

En anden ting de er rigtig gode til, er at gemme sig i en rod. Der presser fisken sig helt ind i en lille sprække og der bliver den siddende, også når du løfter roden op og lægger den på gulvet for bedre at kunne se hvor de fisk du har tænkt dig at fange er. Når du så lidt senere opgiver, så ligger der sådan en lille fyr på gulvet og har det ikke så godt. Det er da sket for mig også. Så nu tar jeg altid mine forbehold, tjekker rødder meget grundigt, og lægger dem iøvrigt et sted hvor skulle der hoppe en fisk ud, så lander den i noget vand.

Selvfølgelig kan det lade sig gøre, - enten ved den meget snu måde, hvor man lader som ingenting og fodrer som sædvanlig og så er hurtig med nettet, - eller hvis man skal tømme et akvarie, så gør det langsomt og grundigt, - ta alting ud, og så kig nøje efter, og rod lidt op med nettet. Selv i et lille akvarie hvor der bare er lidt grus tilbage og en smule gammel skidt, - der kan man tro at der er altså ikke flere ... eller hvor er de sidste to henne??? .... Så roder man lidt forsigtigt i skidtbunkerne, og så kan der sagtens springe en fisk frem.

Iøvrigt er det jo altid en god ide, også med pragtguramier som går i så specielt vand, når man skifter rundt på deres opholdssted, at sørge for at de tilvænnes forsigtigt til det nye vand man putter dem i. Det kan man gøre ved at have dem stående i en lille plastikbeholder (med løst låg) hvori man gradvist blander nyt vand i, gerne langsomt. Stil bøtten mørkt, og undgå at skræmme mere end højst nødvendigt.

 

 

Hydra


Jeg har oplevet at hydra er - om ikke et problem, - så ihvertfald noget jeg støder på jævnligt i mine små akvarier. Det skyldes at jeg altid fodrer med levende foder, - og der er sikkert altid hydra tilstede, så hvis forholdene er gunstige så breder de sig. Der sidder næsten altid lidt hydra lige under der hvor jeg plejer at komme foderet i, og jeg kan også se hvordan de små grønne stængler fanger en lille artemia. Som sådan gør hydraen ingen skade, især ikke hvis de er i et akvarie hvor der ikke umiddelbart er yngel.

Labyrintfiske yngel er så småt, at det kan være et problem med hydra hvis der er yngel, - selv om jeg aldrig har oplevet eller set det, så kunne man forestille sig at en lille unge som kom for tæt på en hydra kunne blive skadet af det, så derfor er det selvfølgelig ikke ønskeligt.

Det man kan gøre med hydra, - og det er så kun den grønne hydra jeg har erfaringer med, der findes også en hvid art. - men man kan tage det som et klart signal på at man nok fodrer for meget. Man kan prøve at justere dette, eller holde en foderpause, - det vil som regel reducere problemet.

Hvis det går helt galt, som på billedet herover, så kan man bruge noget som hedder flubenol, det er yderst virksomt mod hydra, og skal kun bruges i mini-mini mængder for at få kål på hydraen. Det skader ikke fiskene, heller ikke små fisk, - men kan skade snegle. Snegle er heller ikke særlig ønskelige i akvarier hvor man gerne vil have yngel, men hvis man kommer til at slå dem ihjel med flubenol skal man være opmærksom på at de kan ligge og fordærve akvariet hvis man ikke fjerner dem. Det samme vil ske med de planarier, som der med garanti også befinder sig i bundlaget, hvis man fodrer dagligt med f.eks. artemia. Derfor bør en behandling med flubenol følges af en god rengøring af bund og bundlag.

Ang. Flubenol. - Flubenol er et bredspektret ormemiddel, som bla. skulle virke mod nematoder og f.eks. gælleorm. Det bruges i meget små mængder, og man skal sørge for at få at vide hvor stor procentdel virksomt stof (Flubendazol)der er i det man køber, og hvordan doseringen er. Det er ikke altid let at få fat i, enten skal man måske kende nogen eller også kan man måske få det gennem dyrlæge.